ساب نواری سنگ

 دستگاه پولیش سنگ(ساب نواری ) ماربل اسلب عرض 2100 میلی متر مدل BPS