دستگاه اره سنگ سوپر 800

دستگاه اره سنگ حرفه ای برابا 80 الی 90 تیغ -جهت اسلب بر سنگ ماربل ، مرمریت و تراورتن