اره سنگبری

انواع اره سنگبری-ماشین سازی برابا

اره های سنگبری را میتوان به دو دسته کلی تقسیم نمود:


1- اره هایی که کوپ سنگ ثابت و تیغه ها به سمت پایین حرکت میکنند

    الف- اره های شاطون بلند

     ب- اره های فریم باز

2- اره هایی که تیغه در یک سطح ثابت قرار دارند و کوپ سنگ به سمت بالا حرکت میکند.

اره با حرکت تیغه به سمت پایین و دارای شاطون بلند:

در این نوع از اره ها ، سنگ همراه واگن در زیر تیغه ها بر روی زمین ثابت می شوند و سپس تیغه ها همزمان با حرکت رفت وبرگشتی ، حرکت به سمت پایین نیز دارند. با توجه به اینکه تیغه ها میخواهند به سمت پایین حرکت کنند اره باید دارای شاطون بلندی باشد تا بتواند این جابجایی طولی را تامین نماید و فریم در بالا و پایین و وسط برش کوپ سنگ به علت کمان حرکت شاطون زیاد تغییر مکان افقی ندهد. 

در این اره ها تعداد دفعات و کورس رفت و برگشتی تیغه ها کمتر از دیگر اره ها می باشد. که دلیل آن را میتوان بلندی طول شاطون دانست.
در این مدل اره ها برای انتقال حرکت خطی به فریم از یک شاطون عموما استفاده میگردد. که دارای طول بلندتری نسبت به دیگر اره ها دارد ، در نتیجه فضای بیشتری را جهت نصب اشغال میکنند. با این وجود در کارخانجاتی که چندین اره دارند ترجیح داده میشود یکی از این مدل اره ها نصب گردد تا سنگهایی که ترک بیشتری دارند و احتمال شکست آنها بیشتر است با این اره بریده شوند.


اره های فریم باز:

این اره ها نیز تیغه ها به سمت پایین حرکت میکنند ولی تفاوت در فریم نگه دارنده تیغه ها میباشد. همانطور که در شکل نشان داده شده است تیغه ها در یک چهار چوب فلزی بزرگ قرار گرفته که در این چهار چوب به سمت پایین حرکت میکنند. چهار چوب در این اره ها حرکت رفت وبرگشتی را تامیین می کن. در این سیستم شاطونها لازم نیست بلند باشند که علت آن اتصال ذشاطونها در یک ارتفاع مشخص به چهار چوب فلزی است. از انجا که سنگ تنها از کنار وارد این اره ها می شود و هیچ محدود کننده ایی برای عرض سنگ وجود ندارد بنابراین میتوان سنگ با پهناهای مختلف را برش داد و محدودیتی نداشت. به این صورت که پس از بریدن تنها قسمتی از کوپ دوباره سنگ را به داخل برده و قسمت دیگر را برش داده. این اره ها سرعت رفت وبرگشتی به اندازه اره های تیغه ثابت است ولی کورس رفت وبرگشتی کمتری نسبت به آنها دارند، بنابراین سرعت برش کمتری دارند.لازم به ذکر است اره های فریم باز دارای تعداد تیغه بین 20 تا 50 عدد میباشند لذا در هر برش پهنای کمتری را نسبت به دیگر اره ها برش میدهد.


اره با تیغه هایی که در یک سطح ثابت قرار دارند و کوپ سنگ بالا می آید:

امروزه بیشتر کارخانجات سنگبری از این نوع اره ها استفاده میکنند. همانطور که در عنوان بالا آمده است در این اره ها تیغه ها در یک سطح ثابت حرکت رفت و برگشتی دارند و سنگ به سمت بالا حرکت میکند و بریده میشود. این اره ها نسبت به دیگر اره ها دارای سرعت بیشتری در برش سنگ هستند بنابراین بیشترین کاربرد را نسبت به دیگر اره ها دارد. در این اره ها قابلیت نصب 80 تیغه را دارند که میتواند پهنای سنگ دو متری را پوشش دهد.


اره های تک شاطون و دوشاطون:


برای انتقال حرکت از چرخ طیار به فریم تیغه ها هم میتوان از دوشاطون استفاده نمود و هم میتوان از یک شاطون استفاده کرد. در اره های دو شاطون ، شاطونها در جلو فریم و با فاصله متصل میگردند. و در تک شاطون ها ف شاطون در وسط فریم متصل میگردد.

در اره هایی که تیغه ها به سمت پایین می آیند عموما از تک شاطون استفاده میکنند که علت آن بلندی طول شاطونه است.در اره هایی که تیغه ها در یک سطح ثابت حرکت رفت وبرگشتی میکنند عموما از دو شاطون استفاده میگردد که علت آن انتقال حرکت یکنواخت به فریم است و از هر گونه انحراف جانبی فریم در هنگام برش سنگ جلو گیری می کند.اره های تک شاطون به علت عدم بالانس شدن کامل در نتیجه به میزان بیشتری نیرو به فونداسیون منتقل می کنند. که در بلند مدت میتواند موجب آسیب بتن گردد.