خط رزین سنگبری

خط رزین کامل تایل سنگبری- شامل کوره ، فن ، رول و میزهای متعلقه با تابلو برق کامل نیمه اتوماتیک